יום שישי, 20 בנובמבר 2009

ועדת החקירה של האו"ם

".... בכפר טירה (טירת-הכרמל), נותרו גברים מעטים לאחר שחלק מן הנשים, הילדים והזקנים פונו מן הכפר על-ידי הלגיון בתחילת מאי. רבים מן המפונים המשיכו לעבר-הירדן.[1] כאשר נכבש הכפר ב-16 ביולי נמצאו בו 36 גברים שנשלחו למחנה שבויים ו-200 נשים וילדים שהועברו לידי העיראקים בשומרון. הליגה הערבית האשימה את צה"ל כי טבח 28 מן המפונים מטירה על-ידי שריפתם חיים. לדברי התלונה אירע המקרה בכפר לג'ון שבפתח ואדי ערה. עזאם פחה התלונן על "הטבח" לפני ברנדוט, ואף שלח לו את רשימת הנספים-כביכול. במהלך חקירת המקרה מן הצד הישראלי טען נציג משרד החוץ, יהושפט הרכבי, כי לא היו דברים מעולם, והציע שמשקיפי האו"ם יוזמנו לגבות עדויות בלג'ון ומפי השבויים במחנה השבויים.[2]
שני משקיפי או"ם, שוודי וצרפתי, שחקרו בתחילת אוגוסט 1948 "ניצולים" מן הטבח שהוצגו לפניהם בצידון מצאו בדבריהם סתירות רבות, והגיעו למסקנה שהדברים שסיפרו לא היו ולא נבראו. סניף דעת בחיפה השיג את העדויות ואת מסקנותיהם של המשקיפים מן החקירה. האו"ם לא הוסיף ללחוץ בעניין, וכנראה מצא שלא היו דברים מעולם.[3]
-----------------------------------------------------------------------------------------------
[1] סיכום יומי של ידיעות טנא/ע מ-26 במאי 1948 (א"צ, תיק 1/57/810).
[2] מכתב לאדאס אל שרתוק מ-13 באוגוסט 1948 (אמ"י, תיק 2426/11/חץ), מכתב הרכבי אל שרתוק מ-14 באוגוסט 1948 (שם, שם) ומכתב איתן אל מוהן מ-8 בספטמבר 1948 (שם, שם).
[3] העדויות ודו"ח המשקיפים מצורפים למכתב "ורדי" (יצחק רוז) אל דעת מ-25 באוגוסט 1948. כן ראו: מוריס, לידתה של בעיית הפליטים, עמ' 286. הספרות הפלסטינית הנוגעת לטירה מערבבת את טירה שבכרמל עם טירה שבשרון, וכך, למשל, הערך טירה באתר האינטרנט של אוניברסיטת ביר זית על הכפרים הפלסטיניים שנהרסו, משייך לטירה שבכרמל את ההתקפה הכושלת על טירה בשרון ב-13 במאי 1948.

מתוך ספרו של יואב גלבר
http://www.ee.bgu.ac.il/~censor/katz-directory/02-08-13gelber-chapter9-book-draft.doc

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה